صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

الگوی تيپ و فرم‌های پيوست فرهنگی


الگوی تیپ پیوست فرهنگی

مجموعه پيش رو، در ادامه «نظام نامه پيوست فرهنگي» و با هدف دسترسي به امور ذیل طراحی شده است:

1- «توصيف» موضوع و محيط بيروني
2-  «سنجش» پيامدهاي ناشي از تاثير موضوع بر فرهنگ منطقه مورد بررسی
3- ابزار «تفاهم» با دستگاه ها و مراکز پیوست نگاری

فرآيند طي شده در اين مجموعه،‌ پس از بيان مقدمات و کليات ضروري، با طراحي دو الگوي «کاربردي و عملياتي» کامل مي شود که هر دو الگو، در حکم زير بنا و روبناي الگوي تيپ پيوست مي باشد.ضمن آنکه درطراحی الگوي تيپ،ازطرح مباحث نظري غيرضرور ياکم ضرور پرهيز شده اما به دليل لزوم ارائه تصويري جامع ازدليل ومدعا ومبنا و بنا براي اقناع و همراهي مخاطبان، عمدتا درالگوي کاربردي، به ناچار،‌ بخشي به پردازش گام به گام و طراحي جداول ماتريسي اختصاص داده شده است. در عين حال همين بخش از مباحث، از متن، جدا و به ضمائم مجموعه منتقل گرديد .
ادامه مطلب...

فرم های پیوست فرهنگی