صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
پ‍‍ژوهش ها
نسخه چاپي

پ‍‍ژوهش ها


متغير استراتژيك متغيري كلان، ارزشي و حتي الامكان تركيبي و نشان دهندة حوز‌ه‌هاي اصلي برنامه‌ریزی, مواجهه و چالش فرهنگی است.
از آنجاییکه توسعه دیگر مفهوم ک مفهوم كمی را که با واژه رشد بیان می شود، در بر ندارد بلکه به تمام جنبه هاي انسانی چه مادي و چه مع نوي می پردازد.
ارتقاء فرهنگ و ارزشهاي اسلامی در جامعه از اهداف اصلی انقلاب اسلامی بوده و می باشد . تحقق چنین هدفی در گرو مدیریت کشور با رویکرد فرهنگی و توسعه فرهنگی در همه شئون جامعه است.
در این تحقیق ، محققین در راستاي تعریف ابزار اندازةگیري براي سنجش عملکرد کلیه دستگاههاي فرهنگی ،پس از بررسی موجود در دو بخش چک لیست سنجش کارآیی و پرسشنامه سنجش اثربخشی را ارائه داده اند.
در این مقاله براي شناخت ابعادي از دانش و مهارتهاي مدیران فرهنگی کشور، ابتدا به بررسی مبانی فرهنگ شناسی و زوایاي آن از منظر دو تن از صاحبنظران اسلامی
مقالۀ حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است: براي هویت بخشی به شهرهاي ایران و تبدیل آنها به جلوه گاه ی از فرهنگ و تمدن اسلامی چه باید کرد؟
جمهوري اسلامی نظامی است مکتبی و ارزشی که جنبه فرهنگی آن به نوعی پر رنگ مینماید چون انگیزه هاي اولیه قیام مردمی که به انقلاب و سپس تشکیل نظام حکومتی منجر شد
در نوشته حاضر بر مبناي گزارش پژوهش "طرح تشکیل مجمع مدیران فرهنگی کشور" روشن کردن مفهوم مجمع مدیران فرهنگی کشور وتهیه طرح تشکیل این مجمع وچگونگی اجراي آن مدنظر قرارگرفته است.
در دنياي پيچيده امروز، جامعه، پديدهاي مركب از موضوعات و برخوردار از عوامل متنوعي است كه در آن ديگر سياست، فرهنگ و اقتصاد سه بخش مجزاي از يكديگر نميباشند
این مقاله 1 به تبیین شرایط و ویژگی هاي مدیران فرهنگی بنابر آموزه هاي اسلامی و عا لمان به آن آموزه ها، و نیز نظر متخصصان امر، و بیان روشها و معیارهاي لازم براي عزل و نصب این مدیران می پردازد .
نتایج نمایش 1-10 (از 75)
 |<  < 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8  >  >|