صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي

وظايف


وظایف کمیسیون فرهنگی- اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی
1. تهیه و تدوین اصول، اهداف و سیاست های برنامه ریزی فرهنگی و اجتماعی کشور
2. بررسی و شناخت روش مند تحولات فرهنگی و اجتماعی ایران
3. بررسی و شناخت مستمر مسائل فرهنگی و اجتماعی کشور
4. تهیه و تدوین شاخص های فرهنگی نقشه مهندسی فرهنگی کشور
5. بررسی و ارزیابی پیوست های فرهنگی طرح های ملی و کلان اقتصادی، عمرانی و صنعتی کشور
6. طراحی سازو کارهای لازم برای تنظیم ضوابط نگارشی پیوست های فرهنگی
7. ارزیابی و حسن اجرای پیوست های فرهنگی طرح های ملی و کلان اقتصادی و عمرانی و صنعتی کشور
8. مشارکت فعال در برنامه ریزی های جامع و کلان فرهنگی کشور
9. تهیه و تدوین چشم انداز فرهنگی کشور و به روز رسانی مستمر آن
10. ارزیابی برنامه های توسعه فرهنگی، علمی و اجتماعی کشور
11. تهیه و تدوین سیاست های فرهنگی رسانه ای کشور
12. تبدیل نتایج و داده های پژوهش های انجام یافته در حوزه های فرهنگی و اجتماعی به راهکار و سیاست ها
13. ایجاد و مشارکت در مجامع فرهنگی و اجتماعی (کمیته کارشناسی، همایش، جلسات، شوراها و ...) و بهره گیری از آنها در راستای مأموریت ها و اهداف شورای عالی
14. تهیه و تدوین سیاست های تولید محصولات (کالا) و خدمات فرهنگی
15. ارتباط هدفمند با سازمانها، انجمن ها و مجامع فرهنگی و اجتماعی در سطح ملی، منطقه ای و بین المللی
16. ارتباط و تعامل فعال با صاحب نظران و مدیران فرهنگی کشور در راستای اهداف و مأموریت های شورای عالی
17. تعامل سازنده و مؤثر با سایر ارکان دبیرخانه شورای عالی و تبادل اطلاعات و بررسی های مورد نیاز
ارائه پیشنهاد یا نظر کارشناسی در خصوص طرح، بررسی و سیاست های ارائه شده مرتبط با فرهنگ