صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


در دومین جلسه پیوست فرهنگی کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی

مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی را باید با تحول در آموزش و پرورش آغاز کرد


مهندسی فرهنگی اسناد بالادستی (سند تحول بنیادین آموزش و پرورش) و پیوست فرهنگی طرح های کلان ملی( مسکن مهر)
دومین جلسه کمیسیون پیوست نگاری فرهنگی با دو  موضوع تبیین"سند تحول بنیادین و نقش آن در اجرای نقشه مهندسی فرهنگی کشور " و  موضوع "قالب عمومی پیوست فرهنگی مسکن مهر،آثار وپیامدهای آن " در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل شد.
در این جلسه دکتر بنیانیان با اشاره به بند 15 نقشه مهندسی فرهنگی از  اقدام قوه قضاییه برای استقرار نظام پیوست فرهنگی در معاونت فرهنگی این قوه خبر داد. سپس معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش به ارائه گزارش از وضعیت سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و تطبیق آن با اصول سند مهندسی فرهنگی پرداخت و گفت: آموزش و پرورش اولین دستگاهی است که به تدوین چنین سندی اقدام کرده است تا از بروز هرگونه رفتار سلیقه ای در تعلیم و تربیت جلوگیری شود و این کاری است که باید همه دستگاه ها با نگاه به سند مهندسی فرهنگی به اجرای آن مبادرت کنند.
 دکتر رعنایی در ادامه افزود: در تدوین سند تحول بنیادین آموزش و پرورش پیش فرض هایی چون،نامناسب بودن وضعیت فعلی آموزش و پرورش و تبدیل آن از یک دستگاه مصرفی و هزینه بر به یک نظام مولد سرمایه اجتماعی در نظر گرفته شد و اکنون باید نگاه کل نگر و وحدت بخش به آموزش و پرورش در کل جامعه شکل گیرد.
وی با تاکید بر آن که در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش تلاش بر خروج از انحصار کتب درسی وجود داشته است افزود: امروزه مدارس به محلی صرف برای کسب آموزش تبدیل شده اند در حالی که باید بعد از ساعات آموزشی دانش آموزان و اولیای آن ها بتوانند برای امور تربیتی و فرهنگی از مدارس استفاده کنند و معلمان به یک مشاور و مربی بدیل شوند و دانش آموزان را به سوی پرسشگری خلاق هدایت کنند.
 دکتر رعنایی کنکور را برای تحول بنیادین آموزش و پرورش به مثابه سم دانست و افزود:با این وجودآموزش عالی کشور به راحتی زیر بار حذف کنکور نمی رود و برای حل این موضوع باید استاندارهای آموزش و پرورش و آموزش عالی به هم نزدیک شود و تا زمانی که کنکور پابرجاست، تحول بنیادین در آموزش و پرورش صورت نمی گیرد.
وی با بیان اینکه تعلیم و تربیت یک مقوله فرهنگی است گفت:نباید فراموش کرد که تعلیم و تربیت در بستر فرهنگی جریان پیدا می کند و لذا نمی تواند نسبت به تحولات فرهنگی جامعه بی تفاوت باشد و نقش آموزش و پرورش پس از انتقال فرهنگ ،بسط و گسترش آن و در موارد مورد نیاز اصلاح فرهنگی است.
 دکتر رعنایی در پایان خاطر نشان ساخت:سازه های مفهومی سند تحول بنیادین با رویکرد فرهنگی و تربیتی تعریف شده است و نتایج تحقیقات نشان از وابستگی بالا و معنادار مبانی نظری و برنامه های عمل سند تحول بنیادین و نقشه مهندسی فرهنگی را دارد و قرابت این دو سند مصوبب شورای عالی انقلاب فرهنگی را تایید می کند و با این شناخت،مهندسی فرهنگی را باید با تحول در آموزش و پرورش آغاز کرد.
ادامه جلسه به بحث وبررسی پیرامون این موضوع اختصاص یافت:
-سازمانها و وزارتخانه های دیگر درباره  مهندسی فرهنگی و پیوست فرهنگی چه اقداماتی انجام داده اند؟
-سند تحول بنیادین اموزش و پرورش چگونه قرار است اجرایی و عملیاتی شود؟
- اصلاح نظام تصمیم گیری و تاکید بر الزام قانونی پیوست فرهنگی تصمیم گیری ها
بخش دوم جلسه به موضوع پیوست فرهنگی مسکن مهر اختصاص یافت. دکتر جوکار کارشناس کمیسیون فرهنگی - اجتماعی و پیوست نگاری فرهنگی پس از بیان تعریف و اصول کلی پیوست فرهنگی بر اساس نقشه مهندسی فرهنگی کشور  و  نظامنامه پیوست فرهنگی،به بیان قالب عمومی پیوست فرهنگی مسکن مهر پرداخت .این عنوان یکی از موضوعاتی که در این کمیسیون انجام شده است.
كد خبر:33970
منبع خبر:کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1394/11/06