صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


در دومین جلسه پیوست فرهنگی مراکز پژوهشی عنوان شد

پژوهشگاهها و مراکز پژوهشی بازوی علمی پیوست نگاری فرهنگی


پیوست فرهنگی را می توان به نخ تسبیحی تشبیه کرد که مراکز پژوهشی و دستگاههای اجرایی را( با هدف کاهش آثار و پیامدهای ناخواسته تصمیمات مدیریتی) متصل می نماید.
آقای دکتر بنیانیان در ششمین جلسه پیوست فرهنگی که با حضور نمایندگان دستگاهها و وزارتخانه های در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزارشد به بیان اهداف پیوست نگاری پرداخت و گفت با تأکید بر اینکه دولت موظف است تا پایان برنامه پنجم، پیوست فرهنگی را اجرایی نماید تا به تعبیر رهبری یک دید فرهنگی در تمامی عرصه های پدید بیاید.بر این اساس  دولت  تا پایان سال 93 موظف شده بود که نسبت به اجرای سند مهندسی فرهنگی پیوست فرهنگی تمامی طرح های مهم و سند جمعیت و تعالی اقدام نماید. ایشان افزودنداجرایی شدن پیوست نگاری فرهنگی با همکاری هر سه گروه پژوهشگاههای مستقل، دانشگاههای بزرگ و پژوهشگاه های وابسته به بدنه روحانیت و حوزه علمیه امکان پذیر است.
آقای دکتر بنیانیان گفت: هم دانشگاهیان، مدیران و هم عوامل و کارشناسان اجرایی باید با هم همکاری نمایند.وی سپس به بیان تعاریف مختلف از فرهنگ پرداخت که تحت تأثیر تحولات تاریخی قرار دارد که طبق تعریف در  سند مهندسی فرهنگی ، فرهنگ نظامی از باورها و مفروضات اساسی و ارزش ها و نمادها و مصنوعات است که ادراکات و مناسبات جامعه را جهت و شکل می دهد. پیوست فرهنگی به تنهایی تحولی ایجاد نمی کند اما آغاز یک حرکت است.
مدیریت با رویکرد فرهنگی دو سمت و سو دارد. یک سو سازمان ها و نهادهای فرهنگی را شامل می شود و سوی دیگر سازمان های سیاسی، قضایی و انتظامی است. یعنی  موضوعات فرهنگی برای اثربخشی  نیازمند نگاه اقتصادی اند و موضوعات اقتصادی برای اثر بخشی نگاه فرهنگی نیاز داند.
تغییرات فرهنگی شامل تغییراتی آگاهانه و و ناآگاهانه است و کلیه افراد تحت تأثیر هر دو می باشند و هدف نهایی در پیوست نگاری تغییر رفتار است که  این تغییر با تمایل و علاقه درونی و اعتقاد و باور قلبی امکان پذیر است.
زمانی که می خواهید روی رفتار فرد اثر بگذارید باید روی آگاهی او اثر بگذارید و آگاهی های هدفمند باشند و محیط نباید  در افراد فضای منفی و مخالفت ایجاد کند تا رفتار تغییر کند.
برای تغییر افراد  باید هم شرایط روحی و هم شرایط فرهنگی متربی را درک کند.بهره وری در کارهای فرهنگی بسیار پایین است.
بنابراین می توان گفت که هیچ سازمانی در تغییرات فرهنگی بی طرف نیست و هر سازمانی باید بتواند تأثیرات فرهنگی سازمان خود را اعمال نمایند و  این تفکر باید در جامعه اشاعه داده شود. و هر چه قدر رفاه بر مبنای عدالت اجتماعی در جامعه شکل بگیرد می توان این تغییرات را اعمال کرد.
كد خبر:34845
منبع خبر:کمیسیون فرهنگی اجتماعی و پیوست فرهنگی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1395/01/28