صفحه اصلي   تماس با ما   نقشه سایت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


پیوست فرهنگی مداخلات دولت در خانواده

پیوست فرهنگی فرایند نمونه سازی، نیروسازی، الگو سازی برای عملیاتی سازی آرمانها , و ارزش های نظام


سیاست ها و برنامه های توسعه ای دولتها به صورت مستقیم و غیر مستقیم،بر خانواده ایرانی تاثیرات گذاشته است.

دهمین جلسه  کمسیون فرهنگی پیوست نگاری فرهنگی به موضوع" پیوست فرهنگی مداخلات سیاست های دولت در حوزه خانواده" اختصاص داشت. دکتر بنیانیان رییس کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی یکی از اهداف برگزاری این نشست را  نزدیک شدن به الگوی عام از پیوست فرهنگی با مشارکت دستگاههای اجرایی و همفکری ذهنی و  نظری دانشگاهها، مراکز نهادهای علمی و پژوهشی برای اصلاح ساختارهای اجرایی دانستند و یادآور شد که یکی از دستاوردهای این  هدف، نزدیک شدن به الگوهای خاص پیوست فرهنگی به تفکیک حوزه های مداخله در  سطوح مختلف سیاستگذاری،قانونگذاری، برنامه ریزی و  اجرا در تصمیم سازیها  وتصمیم گیرها در دستگاهها و سازمانهای اجرایی است. با این هدف، موضوع خانواده  و مداخلات سیاستی و قانونی دولتها می تواند محملی و بهانه ای برای پیوست  نگاری فرهنگی و آزمودن و شناسایی قوت و ضعف های این مدل عام پیوست نگاری باشد.
  وی در ادامه توضیح داد: یکی دیگر از ضرورت های توجه به موضوع خانواده و آسیب ها و چالش ها این حوزه از آنجا نشات می گیرد که سیاستها و برنامه های مختلفی در این حوزه صورت پذیرفته است و این سیاست ها و اقدامات گاه متعارض و متناقض است که باعث پیدایش آسیب هایی در امور مربوط به خانواده شده است.به طور مثال از آنجا که موضوع خانواده و مسائل مربوط به آن  فقط مساله زنان نیست و برای کاهش  مسائل  وآسیب های حوزه خانواده باید حضور موثر زنان در کنار مردان  در تصمیم سازیها به صورت اثر بخش مورد استفاده قرار گیرد نه این که با تعریف ساختارها وسازمانهایی جداگانه ،برای اصلاح مسائل خانواده با  حضور مسلط یک طرف تصمیم گیری صورت گیرد و طرف دیگر در عمل  وقعی به پیشنهادات نگذارند.
دکتر بنیانیان در بخش دیگر از سخنان خود در  توضیح جامعیت پیوست فرهنگی نسبت به ارزیابی های اجتماعی  و وفرهنگی آن را مسیر تکاملی بیان دینی" دنیا مزرعه آخرت است "دانست که  هم در آسیب شناسی مسائل جامعه و  هم در ارائه راه حل  برای این مسائل، مراجعه به مبانی دینی با در نظر گرفتن  فرهنگ بومی و ملاحظات  جهانی شدن را ضروری می داند وی با و تاکید  بر نظر رهبری با این بیان که" فرهنگ، حاشیه و ذیل اقتصاد و سیاست نیست، بلکه اقتصاد و سیاست حاشیه و ذیل فرهنگ هستند" را ناشی از توجه ایشان به این ضرورت دانست.چرا که یکی از اهداف نظام ما تعالی و رشد اخلاقی جامعه است و  نظام سازی بر این اساس مجاهدت و و زمان زیادی می طلبد که در این مسیر پیوست فرهنگی به  عنوان قطعه سازی ، نمونه سازی،
نیروسازی، الگو سازی برای عملیاتی سازی این نظام آرمانی تلقی می شود تا شیرینی  دین  در روابط اجتماعی ظاهر شود.
ایشان با  تقسیم بندی سیاست های  موثر در خانواده به دو دسته از سیاستها اشاره کردند: سیاست هایی موثر در خانواده که آگاهانه و با برنامه برای تقویت و حفظ خانواده ارائه می شود(چون سیاست های جمعتی، سیاست های تحکیم بنیان خانواده،اشتغال زنان)
2- سیاست هایی که غیر آگاهانه و غیر مستقیم  که در رابطه با مسائل و موضوعات  مختلف در جامعه ارائه و اجرا می شود(مسکن مهر، یارانه مستقیم).نقش و تاثیر سیاستهای نوع دوم را  در پبدایش آسیب ها و چالش های خانواده را مهمتر دانست و نتیجه گیری کرد که می توان این فرض را  مطالعه نمود یکی ازعوامل موثر در شکل گیری طلاق، خشونت خانگی، مسائل غیر اخلاقی می تواند پیامد های ناخواسته سیاست ها، برنامه های اقتصادی، بدون پیوست های فرهنگی و اجتماعی دانست.
دکتر بنیانیان با بر شمردن نهادهای فرهنگ ساز در جامعه چون خانواده، تعلیم و تربیت، دین و رسانه و تضعیف نفوذ این نهادها نهادها در جامعه  به واسطه جهانی شدن، تهاجم فرهنگی، و مداخلات  ناآگاهانه  دولت ها  اشاره کرد و نقش و ضررورت توجه بیشتر از قبل به نهاد خانواده را یاد آور شد و ضمن برشمردن 9گام برای پیوست فرهنگی، به تشریح مراحل پیوست نگاری در حوزه مداخلات دولت پرداخت و برای  تبیین موضوع، نظام خانواده و روابط  این نظام را در دو سطح خرد و کلان مورد توجه قرار داد .در پایان با توجه به گستردگی نظرات اعضاء شرکت کننده در جلسه مقرر شد این بحث در جلسه بعدی ادامه یابد.
كد خبر:39171
منبع خبر:کمیسیون فرهنگی و پیوست نگاری فرهنگی
تاريخ خبر:1395/11/17